SHA vs EMR

Sharjah

Emirates Red
126-10 (35.4) 129-0 (17.5)
Emirates Red beat Sharjah by 10 wickets
07:00 AM 2023-11-10 (UTC)
2nd ODI, Emirates D50 Tournament 2023
Malek Cricket Ground 2 Ajman United Arab Emirates, United Arab Emirates
EMR vs SHA Match 6 Emirates D50T 2023

SHA vs EMR Dream11 Points

SHA vs EMR Dream11 Points Overall

Player Team Bat Bowl Field Total
M.Chowdary EMR 72 0 38 114
S.Kalyan EMR 82 0 0 86
A.Ghaffar EMR 0 52 16 72
M.Zubair EMR 0 54 8 66
H.Ali EMR 0 39 8 51
V.Sanjaya EMR 0 37 0 41
U.Suri EMR 0 31 0 35
B.Hameed SHA 30 0 0 34
M.Jawadullah SHA 30 -4 0 30
Z.Zain SHA 23 0 0 27
R.Chopra EMR 0 0 20 24
H.Eisakhel SHA 16 0 0 20
Top 11 Dream11 Points 600
K.Shah SHA 13 0 0 17
H.Kaushik EMR 0 0 8 12
Z.Khan SHA -3 8 0 9
M.Azhar SHA 4 0 0 8
F.Ahmad SHA 3 0 0 7
M.Gurbaz SHA 3 0 0 7
M.Asif SHA 2 0 0 6
K.Abbas EMR 0 0 0 4
M.Irfan EMR 0 0 0 4
C.Rizwan SHA -3 0 0 1
Stadium Both 272 217 98 587
Inn 1 118 213 98 429
Inn 2 154 4 0 158
SHA Inn1 118 4 0 122
EMR Inn2 154 213 98 465

Bat: Dream11 Batting Point, Bowl: Dream11 Bowliing Point, Field: Dream11 Fielding Point

Sharjah Dream11 Points Overall

Player Team Bat Bowl Field Total
B.Hameed SHA 30 0 0 34
M.Jawadullah SHA 30 -4 0 30
Z.Zain SHA 23 0 0 27
H.Eisakhel SHA 16 0 0 20
K.Shah SHA 13 0 0 17
Z.Khan SHA -3 8 0 9
M.Azhar SHA 4 0 0 8
M.Gurbaz SHA 3 0 0 7
F.Ahmad SHA 3 0 0 7
M.Asif SHA 2 0 0 6
C.Rizwan SHA -3 0 0 1

Bat: Dream11 Batting Point, Bowl: Dream11 Bowliing Point, Field: Dream11 Fielding Point

Emirates Red Dream11 Points Overall

Player Team Bat Bowl Field Total
M.Chowdary EMR 72 0 38 114
S.Kalyan EMR 82 0 0 86
A.Ghaffar EMR 0 52 16 72
M.Zubair EMR 0 54 8 66
H.Ali EMR 0 39 8 51
V.Sanjaya EMR 0 37 0 41
U.Suri EMR 0 31 0 35
R.Chopra EMR 0 0 20 24
H.Kaushik EMR 0 0 8 12
K.Abbas EMR 0 0 0 4
M.Irfan EMR 0 0 0 4

Bat: Dream11 Batting Point, Bowl: Dream11 Bowliing Point, Field: Dream11 Fielding Point

Stadium Dream11 Points

SHA Dream11 Points

EMR Dream11 Points

SHA vs EMR Scoreboard

Batsman R (B) 4s/6s SR Out
K.Shah 11 (13) 2 / 0 84.6
c M.Zubair b A.Ghaffar
M.Gurbaz 3 (5) 0 / 0 60
run out (M.Chowdary/R.Chopra)
C.Rizwan 0 (6) 0 / 0 0
run out (M.Chowdary/R.Chopra)
F.Ahmad 3 (13) 0 / 0 23
c A.Ghaffar b A.Ghaffar
B.Hameed 28 (49) 2 / 0 57.1
c H.Kaushik b H.Ali
Z.Zain 24 (63) 1 / 1 38
c M.Chowdary b M.Zubair
M.Azhar 7 (22) 1 / 0 31.8
run out (M.Chowdary)
H.Eisakhel 13 (21) 1 / 1 61.9
c A.Ghaffar b M.Zubair
Z.Khan 0 (1) 0 / 0 0
c R.Chopra b V.Sanjaya
M.Asif 2 (7) 0 / 0 28.5 not out
M.Jawadullah 23 (15) 1 / 3 153.3
c H.Ali b U.Suri
Extra b 0, lb 4, w 7, nb 1, p 0
Score 126-10 (35.4) 3.5 runs/over
Bowler Over W R (Eco) M wd / nb
M.Zubair 5.0 2 24 (4.80) 1 0 / 0
V.Sanjaya 9.0 1 28 (3.11) 2 2 / 0
M.Irfan 3.0 0 11 (3.66) 0 5 / 0
H.Ali 5.0 1 7 (1.40) 2 0 / 0
A.Ghaffar 5.0 2 20 (4.00) 0 0 / 0
U.Suri 8.4 1 32 (3.69) 1 0 / 1
Batsman Score Over
Khalid Shah19-14.5
Masood Gurbaz8-21.5
Chundangapoyil Rizwan10-32.6
Fayyaz Ahmad28-46.4
Basil Hameed79-522.2
Zainullah Zain86-626.4
Muhammad Azhar96-731.1
Hassan Eisakhel101-832.1
Zahoor Khan101-931.5
Muhammad Jawadullah126-1035.4
Batsman R (B) 4s/6s SR Out
S.Kalyan 62 (51) 6 / 3 121.5 not out
M.Chowdary 56 (57) 8 / 2 98.2 not out
M.Zubair DNB
H.Ali DNB
R.Chopra DNB
H.Kaushik DNB
A.Ghaffar DNB
V.Sanjaya DNB
M.Irfan DNB
U.Suri DNB
K.Abbas DNB
Extra b 1, lb 5, w 4, nb 1, p 0
Score 129-0 (17.5) 7.2 runs/over
Bowler Over W R (Eco) M wd / nb
B.Hameed 2.0 0 16 (8.00) 0 4 / 0
M.Asif 2.5 0 11 (3.88) 0 0 / 1
M.Azhar 3.0 0 28 (9.33) 0 0 / 0
Z.Khan 4.0 0 14 (3.50) 2 0 / 0
M.Jawadullah 6.0 0 54 (9.00) 0 0 / 0
Batsman Score Over
Match Info
Match 2nd ODI, Emirates D50 Tournament 2023
Time 07:00 AM 2023-11-10 (UTC)
Team1 Emirates Red
Team2 Sharjah
Stadium Malek Cricket Ground 2 Ajman United Arab Emirates, United Arab Emirates